Energibyggnader

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor och funderingar.

Har du frågor eller funderingar?

Det är många frågor som vi får av våra kunder och vi ska försöka svara på de vanligaste frågorna på ett enkelt sätt som går att förstå.

Allmänt

Energibyggnader strävar vi efter att arbeta med kvalite som ska resultera i att kunden känner sig trygg när den väljer att gå vidare med oss. Vi har enkla processer och vi fungerar som ett bollplank hela vägen från start tills anläggningen är driftsatt.

Vi utför våra installationer väldigt varsamt och med bra produkter som har en lång garanti tid.

Vi har som mål att bli Sveriges ledande installationsföretag av solcellslösningar.

All vår personal är utbildade inom solenergi och de som monterar solcellerna är anställda av oss och vi har inga underentreprenörer som monterar solcellspaneler på din fastighet.

Vi har kontroll över hela processen och hjälper dig med alla dina frågor längs vägen. Vi håller det vi lovar till våra kunder.

Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär. Fyll i dina uppgifter och sedan blir du uppringd av en projektledare eller säljare som bokar in ett kostnadsfritt möte med dig.

En offert får du efter att vi har haft ett möte med dig. När vi har gått igenom förutsättningarna för just din fastighet så lämnar vi en offert efter mötet.

Ekonomi

Grönt teknik är en skattereduktion som endast privatpersoner kan utnyttja. Du får ett avdrag direkt på din faktura när du köper solceller, laddboxar eller batterier.

Skattereduktion grön teknik fungerar på ett liknande sätt som RUT- och ROT- avdragen, men är en egen skattereduktion.

Du behöver inte ansöka om avdraget själv. Vi på Energibyggnader sköter ansökningsprocessen åt våra kunder. Avdraget görs direkt på din faktura.

Du kan som högst få skattereduktion på 50 000 kronor per person och år. Om du kan få skattereduktion beror på hur mycket skatt som du har betalat in under året och vilka andra avdrag som du har gjort. Här kan du läsa mer om hur många procent skattereduktion ligger på för installation av solceller, batterier och laddboxar.

För att få avdrag så måste du äga din fastighet och du måste stå på lagfarten när installationen utförs.

Du måste ha betalat tillräckligt mycket skatt under installationsåret.

Du måste betala fakturorna för arbetet.

Administration

Vi har Sveriges mest konkurrenskraftiga garantier. Montagesystemen som vi använder oss av har 30 år och solceller har en effektgaranti på 25 år. På första sidan kan du läsa mer om våra garantier

Det beror på vilket försäkringsbolag som du har. Dubbelkolla det med ditt försäkringsbolag för att vara helt säker.
Det krävs vanligtvis inget bygglov för att installera solceller. Det finns däremot vissa undantag där det krävs bygglov. Om din fastighet har ett kulturhistoriskt värde så kan det krävas bygglov eller om solcellspanelerna inte följer taket lutning. Det är bäst att du kontaktar din kommun för att ta reda på om det behövs bygglov.

Ja, om du har ett överskott så kan du sälja solel till ett elbolag. Du behöver teckna ett elhandelsavtal med ditt elbolag för att kunna få betalt. Om du inte har ett batteri så går din överskottsel automatiskt ut till elnätet.

Vi sköter föranmälan och färdiganmälan av din installation till elbolagen. Vi behöver veta ditt anläggnings ID för att vi ska hjälpa dig.
Det är en ansökan man gör innan man får installera solceller på en fastighet. Nätägaren behöver se över om det är möjligt utefter förutsättningarna på marken och om kablarna är tillräckligt dimensionerade för att man ska kunna koppla in solel. För att installera solceller så behöver man ett godkänt installationsmedgivande (IMG) från nätägaren. Om man inte får ett godkänt IMG, så får man inte installera solceller. Vi sköter ansökan om föranmälan för kunds räkning.
När installationen av solceller är klar, så skickar vi in färdiganmälan till nätägaren och meddelar att allt är klart för mätarbyte. Ansvaret för att byta elmätaren och sätta in en produktionsmätare ligger hos elnätsbolagen.
Det är väldigt svårt att ge ett exakt datum på när de kommer och byter elmätaren. Det brukar vanligtvis besöka dig efter 2-3 veckor efter att din solinstallation är färdiganmäld.

Det kostar ingenting att byta elmätare. Elnätsbolaget byter din elmätare helt kostnadsfritt eftersom att det ingår i den elnätsavgift som du betalar till elbolaget.

Om du inte byter din elmätare så kan du få betala för den elen som du producerar eftersom din gamla elmätare inte kan märka skillnad på den elen som du själv producerar och den elen som du köper in. De nya elmätarna är även utrustade med digitala tjänster som gör det enklare att se hur mycket el som man köper och hur mycket el som man säljer.

Teknik

För att vi ska kunna svara på denna fråga så behöver vi titta närmare på hur ditt tak ser ut. Solceller går att installera på de flesta takyperna. Vi installerar solceller på tak med betongpannor, tegelpannor, plåttak, falsade plåttak och papptak.
Nej, de måste inte vara riktigt mot söder. Ditt tak mot söder har vanligtvis mest soltimmar under dagen, men det går minst lika bra att installera mot öst och väst. Elpriset är som dyrast på morgonen och på eftermiddagen när alla behöver ström samtidigt. Därför kan det vara smart att installera solceller på takytor som riktar sig mot öst och väst, för då kan man använda den elen som man själv producerar istället för att köpa el.

Vi använder oss av infästningsmaterial som tillverkas i Sverige. Det finns många olika typer av infästningsmaterial och vi behöver först titta på ditt tak för att avgöra vilken typ av infästningsmaterial vi ska använda oss av när vi ska montera på ditt tak. Vill du veta mer om hur installationen går till, så kan du kontakta oss, så förklarar vi ännu mer detaljerat på hur installationen av solceller går till.

Solcellerna absorberar solljuset och då skapas en elektrisk spänning som bildar ström som kallas för likström. Likströmmen omvandlas i växelriktaren till växelström som man sedan kan använda elen i bostaden. Om man inte utnyttjar all den el som produceras, så matas det ut i elnätet eller så lagras det i ett batteri.

En växelriktare har den viktigaste funktionen i en solcellsanläggning. Växelriktaren omvandlar likströmmen som producerats från solcellerna till växelström. De elektriska apparaterna i bostaden använder växelström. Växelriktaren optimerar även din solcellsanläggning, så att du får ut så mycket el som möjligt från sina solceller. Med hjälp av växelriktaren så går det att följa sin produktion och se statistik på hur solcellsanläggningen presterar.
En solpanel är uppbyggt genom att flera solceller är kopplade samman. Flera kopplade solceller bildar en solpanel. En solpanel består av cirka 72 solceller.
Solceller fungerar väldigt bra i Sverige. På sommarhalvåret så har vi väldigt många soltimmar i Sverige, medan vi på vinterhalvåret har mindre soltimmar. De flesta får ett överskott av solel på sommaren, som de kan sälja till elbolagen. På vintern köper man tillbaka den solelen som man har sålt på sommaren.

Solcellerna som monteras av oss, beräknas att fungera i minst 30 år. Därför garanteras en 25 års effektgaranti.

När du får strömavbrott så stängs växelriktaren av och då får du ingen el från din solcellsanläggning.

Nej, du får inte installera solceller själv. För att installera solceller själv så behöver du vara en auktoriserad installatör.

Vad finns det för krav för att installera solceller?
Verkningsgraden för solcellerna som vi installerar ligger vanligtvis runt 20 %. Alla solceller som vi installerar har klassningen Tier 1, vilket är den högsta kvaliteten som en solpanel kan ha.

Vi använder solpaneler från olika tillverkare. De vanligaste leverantörerna av våra solpaneler är Longi och Trina Solar. Våra leverantörer är noggrant utvalda för att uppfylla en hög kvalitet.

Det finns olika typer av solceller. De vanligaste solcellerna är monokristallina och polykristallina solceller.
Solceller är tillverkade av kisel. En solpanel består vanligtvis av kisel, aluminium, glas och plast.

Kilowatt (kW)
Elektriska apparater mäter man effekten i watt. Detta är den mängd energi som apparaten konstant förbrukar eller producerar när den är igång.

KiloWattimme (kWh) är en enhet för att mäta hur mycket effekt som förbrukas eller produceras i en timme. När man räknar ut hur mycket energi som används över tid talar man om wattimmar (Wh).

KiloWatt Peak (kWp)
Detta är den enhet som mäter kapaciteten för en solpanel under Standard Test Conditions (STC). KWp indikerar hur mycket energi solcellerna genererar när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag. Tillgänglig installationsyta avgör hur många kWp man får plats med i sitt solcellssystem.

Underhåll

Du behöver vanligtvis inte rengöra dina solceller. När det regnar så rengörs solcellerna av sig själv.

Du behöver vanligtvis inte göra något. Du kan följa din produktion via en app och om något skulle se konstigt ut, så kan du kontakta oss.

Även om det snöar så kan dina solceller fortfarande absorbera solljus och producera el, så länge det inte samlas ett för tjockt lager av snö på solpanelerna. Du kan läsa mer om hur solceller fungerar på vintern.

Miljön

Ja, att installera solceller är miljövänligt. Det går åt väldigt mycket energi när man tillverkar solceller, men om man jämför med hur mycket energi som solcellerna producerar under sin livslängd är det väldigt lite i förhållande till energin som går åt vid tillverkningen. När det har gått ungefär två år så har en solpanel producerat mer energi än vad som gick åt när man tillverkade panelen.
En solpanel väger ungefär 20-30 kg. Taken i Sverige dimensioneras så att de ska klara av snölaster på 150 – 400 kg per kvadratmeter . En solpanel väger ungefär 15 kg per kvadratmeter.

Lagring av solel och batterier

Ja, du kan lagra solel om du även installerar ett batteri. Om du installerar ett batteri så kan du använda din producerade solel när det inte längre finns solljus ute och din solcellsanläggning inte producerar någon solel. Elpriset brukar vara som högst på kvällarna då man använder energikrävande apparater som mest. Med hjälp av ett batteri så kan du slippa köpa dyr el och istället använda den elen som du själv producerar.

Det är svårt att avgöra på förhand om hur många batterier som du behöver. Vi behöver veta hur din förbrukning ser ut och om du eventuellt ska köpa en elbil i framtiden. Kontakta oss för en fri konsultation gällande vilket batteri som skulle passa dig bäst.

Laddare för elbilar

Kostnaden för att installera en laddbox kan du hitta på vår sida som handlar om priser. Det blir billigare om du installerar en laddbox samtidigt som vi installerar dina solceller.

Vanligtvis så tar det inte mer än ett par timmar. 

Du kan ladda din elbil samma dag som vi installerat färdigt din laddbox.

Ja, du kan göra stora besparingar genom att installera en laddbox och ladda din elbil hemma där priset för elen är billigare jämfört med om du inte hade laddat din elbil hemma. Om du även har en solcellsanläggning så kan du ladda din elbil med egenproducerad solel. Att installera solceller och laddbox höjer värdet på din bostad.

Har du fortfarande frågor eller funderingar?

Hör av dig till oss så bokar vi ett kostnadsfritt möte och går igenom dina frågor.