Energibyggnader

Solceller för ditt företag i Dalarna

Det är både hållbart och lönsamt att investera i solceller för företag som har en egen fastighet. Företagen kan spara väldigt mycket pengar på att utnyttja energin från solen istället för att köpa in el från elhandelsbolag.

Varför ska företag investera i solceller?

Det finns många anledningar till varför företag ska investera i solceller, dels för att spara pengar och för att det är hållbart, men även till för att bli självförsörjande på el. Elen som man producerar genom att installera solceller kan man använda för sina maskiner, belysning och laddstationer. Många kunder och samarbetspartners i Dalarna uppskattar företag som använder sig av hållbara energikällor och är miljövänliga i sina arbetssätt. Att investera i solceller medför att man blir mindre påverkad av elpriserna som blir alltmer högre när samhället elektrifieras.

Pris för solceller till företag

Priserna för solceller till företag i Dalarna varierar beroende på vilka paneler, växelriktare, montagematerial och om det ska installeras laddboxar och batterier. I regel så kan man räkna med att det kostar 10 000 kr – 12 000 kr ex moms, per installerad kW för företag som har stora anläggningar. Återbetalningstiden blir ofta kortare om man investerar i en större anläggning. Det är viktigt att man tänker på att installera en solcellsanläggning som täcker företagets energibehov. 

Skatteregler för företag som har solceller

Skattereglerna för företag skiljer sig en hel del jämfört med skattereglerna för privatpersoner. Det är viktigt att man gör en noggrann utredning tillsammans med sin projektledare av vilka beskattningskonsekvenser som kan tillkomma när man investerar i solceller som företagare.

Energiskatt

Om man har en solcellsanläggning som har en toppeffekt som är mer än 255 kW så måste företaget betala en energiskatt. För varje kilowattimmar (kWh) som företaget förbrukar, så behöver företaget betala en energiskatt på 49 öre (inklusive moms) för år 2023.

Moms

Om solcellerna på företaget produceras ett överskott av el och företaget säljer för mer än 30 000 kr per år, så behöver företaget lägga på moms vid försäljning av solelen. Försäljningen blir alltså momspliktigt och företaget måste redovisa försäljningen i företagets momsdeklaration. 

Skattereduktion

Man kan få skattereduktion med 60 öre för varje såld kWh för maximalt 30 000 kWh per år. 

30 000 x 0.60 = 18 000 kr

Man kan få upp till 18 000 kr i skattereduktion per år. 

skatteverket hemsida kan du läsa mer om alla skatteregler för dig som ska installera solceller på ett företag. 

Fördelar med solceller till företag i Dalarna

Solceller har väldigt många fördelar och väldigt få nackdelar. En nackdel kan vara att det är en dyr investeringskostnad, men fördelen är att man har en återbetalningstid på ca 10 år och det ger en väldigt bra avkastning på sin investering på lång sikt. 

Fördelarna med solceller till företag är:

Solpanelerna producerar el som företaget kan nyttja direkt

Under dagtid när det är soligt så förbrukar företag vanligtvis mest el. Solcellerna produceras även som mest under tiderna där företaget förbrukar som mest el, eftersom de flesta företagen i Sverige arbetar mellan 08:00-17:00. Företaget behöver därför inte köpa in el under arbetstid när det är soligt. Företaget kan även få ett överskott om de har stängt på helgerna eller om det är väldigt soligt på sommaren. Överskottet kan de sälja vidare till elnätet och få betalt för det.

Miljövänligt

Solceller är miljövänliga och de bidrar till ett bättre klimat och minskar skadan på klimatet som kommer från andra energikällor. Det förbättrar även företagets image gentemot partners och kunder.

Solceller för elbilar

Samhället elektrifieras och fler människor väljer att köpa elbilar varje år, vilket medför att behovet för att ladda sina elbilar kommer att öka och därför är det väldigt fördelaktigt att installera solceller för att kunna ladda personalens eller kundernas elbilar med hjälp av energin som man får av solen. 

Vanliga frågor gällande solceller för företag

Om du fortfarande inte är övertygad om att installera solceller så har vi samlat några vanliga frågor om solceller. 

Kan ett företag få bidrag för solceller?

Ett företag kan inte få något bidrag eller avdrag för att installera solceller. Det är endast privatpersoner som kan nyttja skatteavdraget.

Behövs det bygglov för att installera solceller?

Det krävs vanligtvis inget bygglov för att installera solceller om solcellerna följer takets lutning. I vissa fall så behöver du ansöka om bygglov om och lämna in bygglovsritningar om din fastighet har ett kulturhistoriskt värde. Kontakta alltid kommunen innan för att vara säker på om det behövs bygglov för solceller.

Låt oss hjälpa ditt företag i Dalarna med solceller

Gör som andra företag och kontakta oss, så hjälper vi dig hela vägen till en solcellsanläggning som producerar solel.