Energibyggnader

Energi från solen

Priser solceller Orsa

Att ta vara på energi från solen är det bästa alternativet för människor att producera el. Vi kan absorbera energi genom solens värme och solens strålning. Energi från solen är en förnybar energikälla, med detta menas att energin från solen aldrig kan ta slut och alltid förnyas. Om vi tar vara på energin från solen, så kommer vi inte behöva energi från olja, kol eller kärnkraftverk i framtiden. Vårt samhälle elektrifieras och ställer högre krav på förnybar energi och behovet från att utvinna energi från solen har ökat markant de senaste åren.
Tekniken för att utvinna energi från solen uppfanns under 1940-talet och på 1950-talet skapades de första solcellerna av kisel som kunde producera solel. Solceller användes i slutet av 1900-talet på satelliter som skickades upp till rymden.

Hur fungerar energin från solen?

Energin från solen kan man nyttja på flera olika sätt beroende på vad man tänkt att använda energin till. Vi har fokuserat på solceller och med hjälp av solceller så kan man skapa sin egen el som man kan nyttja för olika ändamål. När solen strålar på solcellerna så producerar solcellerna energi, du kan läsa mer detaljerat om hur solceller fungerar här. Jorden får ett överflöd av energi från solen. Vår planet får lika mycket energi från solen på två timmar som befolkningen i jorden nyttjar på ett år. Om vi endast nyttjar en tiotusendel av all den energin som solen ger oss så skulle det täcka för alla människors årliga energiförbrukning.

Vad är fördelarna med energi från solen?

Det finns väldigt många fördelar med att utvinna energi från solen. En av de bästa och viktigaste fördelarna är att när man tar vara på energin från solen så får man inga utsläpp av växthusgaser eller koldioxid som leder till global uppvärmning. Det är alltså väldigt miljövänligt att installera solceller.
En annan viktig fördel är att energin från solen är förnybar jämfört med de fossila bränslen som kommer att ta slut i framtiden.
Energin från solen kostar oss ingenting, den är helt gratis. Det enda som kostar oss är solcellsanläggning, men den betalar av sig själv efter cirka tio år och har en livslängd på cirka 30 år.

Vad är nackdelarna med energi från solen?

En nackdel med solenergi är att du endast får energi när solen strålar och därför får du ingen produktion efter solnedgången. Det blir därför svårt att endast nyttja el som kommer från solen. Idag finns det batteri som kan lagra ditt överskott när det är soligt som du sedan kan nyttja när du inte har någon produktion av solel.

En annan nackdel är att på vintern så har man väldigt lite soltimmar och då får man vanligtvis ett underskott av solel om man bor i Sverige. På vintern behöver man vanligtvis köpa el för att täcka sitt elbehov. Solcellerna mår bra i det svenska klimatet, även om det är väldigt kallt på vintern så blir verkningsgraden högre när det är kallt ute jämfört med när det är varmt ute. Som vi tidigare har nämnt så kan solpaneler producera solel även om det är molnigt ute eller om det ligger lite snö ovanpå solpanelerna. Du kan läsa mer om hur solceller fungerar under vinterhalvåret.

Det finns en del människor som tycker att solceller har en negativ inverkan på miljön eftersom att vid tillverkning av solceller, vid transport och underhåll så påverkas miljön negativt. Om man däremot jämför solceller med andra alternativ att utvinna energi på, så är solceller mycket mer miljövänligt än fossila bränslen.