Energibyggnader

Laddstationer

Gör det enklare att ladda din elbil med en laddbox.

Laddare för elbilar

Allt fler svenskar väljer att köpa elbilar och behovet av laddare för elbilar ökar för varje år. Att ha en laddbox hemma eller på jobbet underlättar för alla elbilsägare. Man vill inte åka hemifrån med sin bil om man inte har laddat batteriet tillräckligt och samma sak gäller när man ska åka ifrån jobbet. Det är alltid skönt att börja dagen med en fulladdad bil och inte behöva tänka på att man behöver köra in till en laddstation på morgonen för att ladda bilen. 

Det är därför väldigt smart att installera en laddbox i samband med att man ska installera solceller. Man kan då nyttja den solel som solcellerna producerar till att ladda bilen.

 

Laddboxar för bostadsrättsförening

Installation av laddboxar i bostadsrättsföreningar har blivit alltmer eftertraktat av medlemmarna i en BRF. Laddboxar är viktiga för framtida köpare av bostäder, eftersom många av dem har en elbil eller kommer att köpa en elbil i framtiden. I alla laddboxar finns det ett molnbaserat administrationssystem där man kan läsa av strömförbrukningen per användare och uppdatera laddboxarnas mjukvara.

Ladda på företaget

I framtiden kommer många anställda och kunder att behöva laddboxar på företaget för att kunna ladda sina elbilar, eftersom att allt fler personer väljer att köra elbilar idag. Om företaget inte kan erbjuda laddboxar så kan det uppstå en svårighet för de anställda, affärspartners eller för kunderna som handlar hos företaget. För ett företag är det viktigt att kunna erbjuda laddare för elbilar, det stärker företagets hållbarhets image samtidigt som företaget uppfattas som modernt och mer attraktivt av sina anställda. 

Vanliga frågor om elbilsladdare

Nedan hoppas vi att du hittar svar på dina frågor.

Vad är en elbilsladdare?

Det är en laddare som är utvecklad för att kunna ladda elbilar och laddhybrider. En elbilsladdare är säkrare och snabbare i jämförelse med om du skulle ladda din bil i ett vanligt vägguttag.

Varför behövs en laddare för elbilen?

Det går att ladda bilen med en högre effekt vilket medför att väntetiden blir kortare. Den är även säkrare och kan undvika överhettning. 

Hur installerar man en laddbox?

Installationen behöver göras av en certifierad elektriker för att uppfylla kraven på säker installation. Med en säker installation måste laddboxen skyddas av en separat säkring och en egen jordfelsbrytare. Vi erbjuder den tjänsten när du väljer att köpa en laddbox ifrån oss. 

Får man bidrag när man installerar en laddbox?

Ja, om du har nyttjanderätt till bostaden så har du rätt att få ett bidrag på 48,50% på laddboxen och installationen. Skattereduktionen för grön teknik liknar ROT-avdraget vilket betyder att vi debiterar dig lite mer än halva kostnaden vid köp av laddbox och installation.

Vad kostar det att installera en laddbox?

Kostnaden för att installera en laddbox kostar cirka 15 000kr- 20 000kr beroende på vilken laddbox du väljer att beställa. Kontakta oss, så kan vi lämna en offert med fast pris och tidsplan till dig.

Går det att installera en laddbox utan solceller?

Installationen behöver göras av en certifierad elektriker för att uppfylla kraven på säker installation. Med en säker installation måste laddboxen skyddas av en separat säkring och en egen jordfelsbrytare. Vi erbjuder den tjänsten när du väljer att köpa en laddbox ifrån oss. 

Vad är skillnaden på enfas och trefas laddning?

Många av dagens elbilar kan laddas med både trefas och enfas. Det som skiljer dem åt är att trefasladdning delar upp strömmen i tre olika ledare istället för en, vilket medför att man kan få nästan tre gånger mer ström på samma tid jämfört med enfasladdning.

Vi hjälper dig med att välja rätt laddbox

Vill du veta mer om laddboxar, så kan du kontakta oss för en gratis konsultation så hjälper våra solrådgivare dig med att titta närmare på vilken laddbox som är bäst för just dig.