Energibyggnader

Steg för steg guide för att köpa solceller

Det är viktigt att tänka på en del saker innan man väljer att gå vidare med att köpa solceller. Vi kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på så att du inte har några frågor eller funderingar inför din installation av solceller.

Hur går man tillväga för att skaffa solceller?

1. Offert och beställning

Innan du väljer att gå vidare med ett företag, så jämför olika offerter från olika företag. Titta inte endast på det billigaste priset, utan titta även på kunskapen och erfarenheten hos företaget som du väljer att gå vidare med. Vi tittar noggrant på din anläggning och vi projekterar din anläggning utifrån dina förutsättningar och dina önskemål. Vi utgår alltid ifrån takets skick och yta. Om taket inte är i ett gott skick, så avråder vi er från att installera solceller och vi rekommenderar istället att ni gör ett takbyte innan ni sätter på nya solpaneler på taket. Om taket är i ett bra skick så tittar vi närmare på fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med en uppskattning på vad solceller skulle kosta för dig. Efter att du godkänt offerten så beställer vi materialet för din anläggning och bestämmer en tid för när montaget ska ske.

2. Leverans och installation

Solcellerna levereras vanligtvis hem till dig några dagar innan vi börjar med installationen av dina solceller. Vi meddelar dig i god tid om leveransstatus och förväntad leveranstid för din leverans. Att montera panelerna på ditt tak tar vanligtvis en dag om du har en bostad i vanlig storlek. Om du har en stor takyta och beställt fler än 20 paneler så tar det vanligtvis 2 dagar att bli färdig med montaget. När våra montörer installerar panelerna på taket, så är det viktigt att du kan vara hemma, eftersom att de behöver tillgång till elcentralen. När solpanelerna är monterade på taket, så kommer en elinstallatör och kopplar på elen medan vi på Energibyggnader ansvarar för att meddela ditt elbolag, så att de kan komma och byta elmätare. 

3. Byte av elmätare och driftsättning

Nätägaren behöver byta ut din gamla elmätare till en ny elmätare så att du kan mäta hur mycket el som du säljer och hur mycket el som du köper från ditt elbolag. Anläggningen kan inte sättas i drift förrän nätägaren har bytt elmätare. Det är inte vi som ansvarar för när nätägaren kommer och byter elmätaren. När du har fått en ny elmätare får du även ett nytt anläggnings ID och du kan efter det sätta igång din växelriktare och börja producera solel. Kom ihåg att du behöver ett produktionsavtal för att du ska kunna sälja el till elnätet.

Alla steg för installation av solceller

1. Material levereras till din tomt. 

Byggställning monteras

2. Byggställning monteras.

Skenorna monteras

3. Skenorna monteras på taket.

Solpanelerna monteras

4. Solpanelerna monteras på montagesystemet.

Solcellerna kopplas

5. Solcellerna kopplas till växelriktaren.

Solcellerna testkörs

6. Solcellerna testkörs och färdiganmälan lämnas in.

Elnätsbolaget installerar

7. Elnätsbolaget installerar en ny  elmätare.

Solcellsanläggningen startas

8. Solcellsanläggningen startas och producerar solel.

Lär dig mer om solceller

Solceller vid takbyte

Vi monterar i de flesta fall inte på tak som är äldre än 40 år, eftersom taken oftast är alldeles för slitna. Om vi monterar solpaneler på ett slitet tak så har vi svårt att motivera att solpaneler kan sitta där i minst 25 år på ett tryggt sätt. Solpaneler har vanligtvis en livslängd på 25-30 år och därför vill man att taket ska också kunna hålla minst lika länge för att man inte ska behöva montera ned solpaneler på grund av ett slitet tak och sedan renovera taket och sätta upp befintliga paneler igen. Om du har ett helt nytt tak så kan du alltid känna dig trygg och inte behöva oroa dig om att taket behöver bytas innan solpanelerna ska monteras eller under tiden du har solpaneler på taket.

Även om ditt tak ser hyfsat bra ut och du planerat att byta taket om 10 år, så kan det vara en bra idé ekonomiskt och praktiskt att byta taket strax innan installationen av solpanelerna.

Vi har samarbete med takfirmor som kan hjälpa er med takbytet och sedan hjälper vi er med installationen av solceller. 

Det finns även takintegrerade solceller som medför till att du inte behöver traditionella takpannor. Takintegrerade solceller kräver vanligtvis bygglov jämfört med utanpåliggande solceller.

Montera solceller själv

Solceller producerar en hög spänning och att arbeta på ett tak och installera solceller kan vara väldigt farligt för dig och din fastighet, eftersom att det kan medföra risk för brand och skadlig spänning. Vi rekommenderar att inte göra det själv. I Sverige krävs det att installationen utförs av certifierad personal och ett elinstallationsföretag som måste inneha ett egenkontrollprogram. Alltså är det inte tillåtet att göra arbetet själv – om du inte är en certifierad installatör med alla behörigheter som krävs.

Passar mitt tak för solceller?

Vi installerar inga solceller mot norr, eftersom att man knappt får något solljus från norr I Sverige men om ditt tak riktar sig mot öster, söder eller väster så får ditt tak tillräckligt mycket solljus för att det ska vara lönsamt att installera solceller på ditt tak. Om du har ett tak som har en lutning mellan 30-45 grader så får du en högre verkningsgrad på dina paneler och då passar ditt tak bättre för solceller. Om du har ett platt tak, så kan man montera solpanelerna på fästen så att panelerna lutar 30 – 45 grader där man har den bästa verkningsgraden. Vad du har för takmaterial är en faktor som är viktig att ta hänsyn till, eftersom att den kan påverka hur mycket totalkostnaden blir. Det behövs olika fästen för olika takmaterial och därför kan priset skilja sig en hel del beroende på vilket takmaterial som du har på taket.

Solceller på olika takmaterial

Solceller på plåttak

Att montera solpaneler på ett plåttak är rätt så enkelt för en erfaren solcellsmontör. På ett plåttak behöver man inte ta upp en takpanna och skruva fast fästen på läkten, utan man kan montera direkt på plåten vilket sparar en hel del tid. Vid montering på plåttak så fäster man klamrar i taket, där man sedan skruvar fast skenor som håller solpanelerna stabila. Det finns olika typer av plåttak och det finns olika montagesystem för att montera på ett plåttak. 

Dessa är några av de vanligaste tak typerna med plåttak:

  • Falsat plåttak är konstruerade genom att man har satt ihop släta plåtskivor med hjälp av ett arbetssätt som kallas för falsning. 
  • Trapetsplåt som även kallas för profilerad plåt eller korrugerad plåt är en tunn plåt som konstruerat i ett veckmönster.  
  • Klicktak som många även kallar för klickfals är konstruerade genom ett klicksystem, där man klickar plåt skivorna med varandra. 
  • Tegelprofil (plegel) tak är ett plåttak som liknar vanliga takpannor. Plegeltak är lättare än vanliga betongpannor. 
 

Solceller på tegeltak

Tegeltak med traditionella tegelpannor är väldigt känsliga och kan spricka om man inte arbetar försiktigt på det. Vid installation på tegeltak så monteras panelerna med fästen i takläkten. De är väldigt enkelt att tegelpannorna spricker om man går över dem, därför är det viktigt att man har extra tegelpannor hemma ifall man tänkt montera solceller på taket. 

Solceller på tak med betongpannor

Betongpannor är väldigt vanliga i Sverige och det är enklare att montera på tak med betongpannor jämfört med tegelpannor, eftersom betongpannor inte går sönder lika enkelt som tegelpannor. Betongpannor monteras med infästningar under betongpannorna och ofta behöver man slipa en del betongpannor för att infästningen ska sitta korrekt.

Solceller på papptak

Det går även att montera solceller på papptak, genom att man monterar infästningar i papptaket och sedan bränner ny papp över den befintliga pappen så att det blir tätt. Att installera solceller på ett papptak medför vanligtvis en dyrare kostnad jämfört med att montera solceller på de övriga tak typerna.

Solceller på gammalt tak

Man ska vara försiktig med att installera solceller på äldre tak, eftersom att äldre tak har fått utstå större slitage och är ofta i sämre skick än en nyare tak. Det är därför viktigt att man tittar närmare på takets skick innan man påbörjar sin installation. Innan vi monterar på ett gammalt tak, så frågar vi kunden om:

  • Ålder på taket och om de har planer på att renovera taket?
  • Finns det några skador på taket?
  • Är taket tillräckligt dimensionerat för att klara av de extra vikterna från solpanelerna som vanligtvis är ca 15–20 kg/m²?

Vi monterar i de flesta fall inte på tak som är äldre än 40 år, eftersom att taket är alldeles för slitet och det är bättre att renovera taket innan man installerar solceller. Det blir väldigt dyrt om man monterar solpaneler på ett dåligt tak och sedan behöver renovera taket efter några år och behöva ta ner panelerna och sätta upp dem på nytt igen. För att det ska bli så lönsamt som möjligt så är det viktigt att ha ett tak som kan hålla upp till minst 30 år, eftersom solpanelernas livslängd är ca 30 år. 

 

Är du intresserad av att installera solceller?

Mejla eller ring oss, så hjälper vi dig med en enkel process att köpa solceller. Vi har enkla processer och håller goda leveranstider på installationer av solceller till våra kunder.