Energibyggnader

Solceller i Orsa

Det finns mycket som talar för att solenergi kommer att vara den främsta energikällan i framtiden. Solceller är en hållbar investering som är bra för miljön och plånboken. Med solceller ökar värdet på din bostad samtidigt som du inte behöver köpa lika mycket el från elnätet. 

Vad är solceller?

Solceller finns inuti solpanelerna som konverterar solljus till el. När solcellerna absorberar ljuset från solen så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddat, och solcellens baksida, som blir positivt laddad. Den elektriska spänningen skapar energi som kallas för likström. Likströmmen från panelerna konverteras i en växelriktare till växelström som sedan kan användas i huset eller skickas ut på elnätet.  0

Vad är en solcellsanläggning

En solcellsanläggning består av paneler som är monterade antingen på ett tak eller en ställning. Solpanelerna omvandlar solenergi till elektricitet som du kan nyttja eller lagra i ett batteri. Solpanelerna kopplas ihop till en växelriktare som omvandlar likström (DC) från panelerna till växelström (AC). Växelström är den ström som vi använder i våra eluttag.

Vad är fördelarna med solceller?

Om du vill göra denna världen bättre för våra nästkommande och bidra till att minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser så är solceller en bra lösning. Att nyttja energin från solen är de mest miljövänliga energialternativet som man kan välja. Även om det går åt mycket energi vid tillverkningen av solpaneler så tar det bara cirka 2 år, av en solcellsanläggnings beräknade livstid på 25 – 30 år, för solcellerna att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka dem. Det kallas solcellers energiåterbetalningstid. 

Om vi tittar närmare på vad det kostar att installera solceller i Orsa, så kan det upplevas vara dyrt i början. Återbetalningstiden för solceller är vanligtvis mellan 8–10 år beroende på förutsättningarna för just ditt tak – det vill säga en investering med ca 10 procent avkastning. Förutom att det är en bra investering så fördelen även att man kan producera sin egen el och täcka sin elkonsumtion med solceller. Det innebär att man blir mindre beroende av att köpa dyr el. I framtiden när huset ska säljas, så har även värdet på fastigheten ökat, eftersom driftkostnaderna blir lägre med solceller installerade.

Följande delar ingår i en nyckelfärdig solcellsanläggning hos oss

  • Komplett material och projektering av anläggning.
  • Leverans av material samt montage av solpaneler av utbildad personal.
  • Elinstallation utav behöriga elektriker.
  • Eventuellt montage av byggnadsställning om så krävs för säker installation.
  • Aktivering och genomgång av anläggningen.
  • Övervakning av produktionen via mobil eller dator.

Installera solceller i Orsa för en mer hållbar framtid

Är du intresserad av att veta mer om oss? Kontakta oss idag, så hjälper vi dig med att öka värdet på din fastighet. Vi har certifierade solcellsmontörer som utför arbetet noggrant och fackmannamässigt.