Energibyggnader

Solceller till lantbruk och jordbruk i Dalarna

Använd dina stora ytor för att installera solceller och sänk dina kostnader för el samtidigt som du kan få betalt för din egen producerade solel.

Är det lönsamt att investera solceller i lantbruk och jordbruk i Dalarna?

Fastigheter för lantbruk och jordbruk har vanligtvis stora takytor eller ytor på marken där det är lämpligt att installera solceller. Lant- och jordbruksfastigheter förbrukar mycket el och har därför ett stort energibehov att tillgodose. Att installera solceller på dessa typer av fastigheter i Dalarna kan medföra stora besparingar samtidigt som det kan bidra till ett bättre klimat. Man kan ofta installera stora anläggningar på lant- och jordbruksfastigheter och därmed få en hög produktion av energi som kommer från solen. Om man har ett överskott så kan man få betalt för sin överproduktion.

Solceller är en trygg investering för lant- och jordbruksfastigheter

Att installera solceller lant- och jordbruksfastigheter är väldigt enkelt med oss. Du som kund behöver kontakta oss och sedan kommer vi och tittar närmare på din fastighet för att komma fram till en lösning som passar dig. Låt inte stora takytor stå tomma utan att ge något värde för dig.

Vi följer Länsförsäkringars riktlinjer enligt Säker Gård. Vilket innebär att:

  • Vi monterar inte på tak som har en kortare livslängd än solcellerna. 
  • Vi placerar växelriktaren i ett separat elrum eller i ett torrt och dammfritt utrymme.
  • Vi skyddar våra kablar med gnagskydd.
  • Vi placeras varselmärkning på alla kopplingsdosor.
  • Vi monterar åskskydd.
 

Vilka är fördelarna med solceller på Lantbruk och Jordbruk?

Det finns stora fördelar med att nyttja de stora ytorna som vanligtvis finns på lant- och jordbruksfastigheter. Att installera solceller möjliggör att konsumera energi från solen som är ett miljövänligt sätt att producera el på, eftersom det inte släpper ut några farliga växthusgaser under processen. Att producera el själv gör att du inte är beroende av de höga elpriserna och kan spara in på kostnaden samtidigt som värdet ökar på din fastighet. Vi upplyser om fördelarna nedan:

  • Ni betalar mindre pengar till elleverantörer.
  • Ni använder egenproducerad förnybar el
  • Ni bli inte beroende av dyra el priser.
  • Ni ökar värdet på er fastighet
 

Är det smartast att installera solceller privat eller på företaget?

Det är väldigt svårt att veta om man ska köpa solceller på företaget eller privat till sitt lantbruk. Det är väldigt vanligt att man nyttjar elen från solcellerna både till lantbruket och jordbruket, men även till sin privata bostad om man har ett ihopsatt elsystem. 

Den stora nackdelen med att köpa solcellerna på företaget är att man inte kan få grönt avdrag på installationen som ligger på 19,40 % av totalkostnaden. Det finns däremot även en fördel med att köpa det på företaget och det är att man kan dra av momsen som ingående moms. Om man har ett överskott av solel och vill sälja elen så behöver man lägga på moms på elen som man säljer, vilket kan ses som en ytterligare nackdel att köpa det på företaget. 

Om du tänkt att köpa solceller privat så får endast 5 % av den elen som du producerar gå till lantbruket för att du ska kunna få en privat skattereduktion på 60 öre. 

Det är därför smartare att köpa det på företaget om en stor del av solelen ska användas för jordbruket eller lantbruket. Om du skulle använda elen från solcellerna som du köpt på företaget behöver du deklarera det som ett privat utlägg.

 

Vad kostar en solcellsanläggning på ett Lantbruk eller Jordbruk i Dalarna?

Den totala kostnaden varierar beroende på antalet solpaneler och om du önskar extra tillägg såsom exempelvis batteri och laddboxar. Enligt Energimyndigheten som har sammanställt en rapport, så ligger kostnaderna på cirka 10 000 kr–12 000 kr per kW, exklusive moms. Vill du få ett mer exakt pris av oss, så kan du kontakta oss för en gratis konsultation så hjälper våra solcellsexperter dig med att beräkna priset för din solcellsanläggning.  

Hur ska man dimensionera en solcellsanläggning till ett Lantbruk eller Jordbruk?

Genom att uppföra en solcellsanläggning på ett lantbruk så finns det möjlighet till att ta del av skattereduktionen och göra avdrag på energiskatten. När man betalar genom företaget så kan man även göra avdrag för momsen. Utformningen av solceller på lantbruk skiljer sig en hel del jämfört med att installera villor för privatpersoner. Det är alltid bäst att utgå ifrån sin egen elförbrukning när man ska dimensionera solceller och ta hänsyn till storleken på huvudsäkringen samt ytan som är tillgänglig för solceller.

Vanliga frågor och svar om solceller på lantbruk och jordbruk

Har du ett lantbruk och vill installera solceller eller har du fortfarande frågor eller funderingar? Nedan hoppas vi att du hittar svar på dina frågor.

Vad ställer Energibyggnader för krav på taken?

När vi besöker dig, så tittar vi på takets skick och gör en bedömning utifrån hur taket ser ut på ditt lantbruk eller jordbruk och när taket är byggt. Vi monterar inte på några tak som är äldre än 40 år, eftersom att vi anser att så pass gamla tak vanligtvis behöver renoveras innan man kan sätta solpaneler på dem. Taket som vi monterar solpanelerna bör ha en livslängd minst lika lång som solcellerna som är cirka 30 år.

Behöver man ansöka om bygglov för solceller till lantbruk eller jordbruk?

Om solpanelerna följer takets lutning och byggnaden inte har ett kulturhistoriskt värde så behövs det vanligtvis inget bygglov. Om solcellerna ska installeras på en markställning så behöver ni vanligtvis ansöka om bygglov. Om det skulle behövas bygglov för solceller så kan ni höra av er till Bygglovskonsulter som är experter inom området och som kan hjälpa er med bygglovsritningar.

Det är viktigt att ni hör med er kommun om vilka bestämmelser som finns just på din fastighet. Även om ni inte behöver ansöka om bygglov, så kan ni behöva göra en bygganmälan till kommunen innan ni börjar med ert projekt.

Vad är ett 12:6 samråd och behöver jag gå igenom ett 12:6 samråd innan jag kan installera solceller på ett lantbruk?

För att uppföra solceller i stor skala på marken behöver man få ett godkännande från Länsstyrelsen. Ett 12:6-samråd (miljöbalken 12 kapitlet 6 §) är en prövning av installationen mot Miljöbalken Länsstyrelsen är beslutsfattande och de kommer att titta närmare på hur anläggningen påverkar landskapsbilden, djurlivet och naturen. Du som ska uppföra en stor anläggning behöver skicka in en anmälan till Länsstyrelsen, som sedan har 6 veckor på sig att besluta om du får uppföra solceller.

Vad är det för återbetalningstid om man installerar solceller på jordbruk och lantbruk?

Återbetalningstiden för solceller som man installerar på lant- och jordbruksfastigheter är cirka 8-10 år. Energi återbetalningstiden för solcellerna, alltså hur mycket tid det tar för att producera lika mycket energi till att tillverka solcellerna, är cirka 2-3 år.

Är du intresserad av att installera solceller på ditt lantbruk i Dalarna?

Kontakta oss så hjälper vi dig på ett smidigt sätt att installera solceller på ditt lantbruk.