Energibyggnader

Sälj el från solceller

Allt fler människor väljer att installera solceller, eftersom att man kan vara en mikroproducent och sälja sitt överskott av solel till ett elbolagen.

Sälja Solel

Solcellsägare i Sverige får ett överskott av solel på sommarmånaderna som de kan sälja vidare och tjäna pengar på om de har ett säljavtal med sitt elbolag. Om du som solcellsägare inte har ett säljavtal så kan du inte få betalt för den elen som du matar ut på nätet, men du kan fortfarande nyttja din solel till dig själv. Man brukar säga att på sommaren så har du en inkomst från din solcellsanläggning som kan täcka upp den elen som du köper på vintern, så att du blir självförsörjande på solel.

Hur säljer man överskottsel?

Du behöver börja med att kontakta ditt elbolag och meddela dem att du ska installera en solcellsanläggning. Därefter behöver elbolaget byta ut din elmätare så att du även kan se hur mycket solel som du matar ut i nätet, detta får du hjälp med kostnadsfritt. Du skriver på ett nytt produktionsavtal och ett inmatningsabonnemang som även kallas för nätavtal vilket godkänner att du kan skicka ut överskottet av din solel ut på elnätet. När du har uppfyllt dessa krav så kan du börja sälja din egenproducerade el.

 

Hur mycket el kan man sälja som mikroproducent?

På skatteverkets hemsida så kan du läsa mer om vad kraven är för att du ska få sälja din överskottsel som mikroproducent. Vi sammanfattar kraven nedan.

 

  • Du har en solcellsanläggning som producerar el
  • Du har ett överskott av el som du levererar ut på nätet.
  • Du har ett avtal om att sälja el med till nätbolag
  • Du har en huvudsäkring på högst 100 A
  • Du behöver inte betala någon energiskatt om din installerade solcellsanläggning kommer att ligga under 500 kilowatt.
  • Om du inte har sålt solel för mer än 80 000 kr ex moms så behöver du inte momsregistrera dig.

Om du endast nyttjar solelen för privat bruk och inte bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete, så behöver du inte ansöka om f-skatt. Om du driver ett företag finns andra krav som du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Om du inte nyttjar all el som du får av din solcellsanläggning och istället har ett överskott som du levererar ut på elnätet så kan du få betalt av ditt elbolag. Glöm inte att du behöver redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. Vanligtvis så behöver du inte betala någon inkomstskatt på den elen som du säljer, eftersom att du säljer för mindre än 40 000 kr och kan göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. Om du har totala inkomster, det kan till exempel vara inkomster från hyra och försäljning av produkter från privatbostaden, där el räknas som en sådan produkt är mer än 40 000 kronor per år så blir den delen av den totala inkomsten som överstiger 40 000 kronor skattepliktig som inkomst av kapital.

Hur mycket kan jag tjäna pengar på min överskottsel?

Priset du får för att sälja din el brukar vanligtvis ligga runt 50 öre/kWh. Priset du får för din el kan variera eftersom prissättningen för den elen som du säljer utgår ifrån Nord Pools spotpris. Nordpool är den nordiska elbörsen som visar hur mycket elen kostar, vilket förändrar varje timme. När du säljer din solel så blir du befriad från energiskatt som vanligtvis ligger på 0,5 öre per kWh på den elen som du köper. Du får även en skattereduktion på 60 öre per kWh på den elen som du säljer. 

Om din solcellsanläggning till exempel producerar 10 000 kWh och du endast använder 7000 kWh på ett år, så kan du får en skattereduktion på 3000 x 0.6 = 1800kr 

Om du tycker det är svårt att förstå fördelarna med en solcellsanläggning så kan du läsa mer om solceller eller ta hjälp av våra experter kontakta oss som hjälper dig med dina frågor och funderingar. 

Hur blir jag en mikroproducent?

Enligt skatteverket så blir du en mikroproducent om du har en huvudsäkring som inte är högre än 100 Ampere och om du levererar max 30 000 kilowattimmar (kWh) på elnätet per år.

Enligt ellagen räknas du som en mikroproducent av solel om du har solpaneler med en total installerad effekt på 43,5 kW och att du inte har en huvudsäkring som är högre än 63 Ampere. 

Här kan du läsa mer om skatteverkets regler för Mikroproduktion av förnybar el gällande din privatbostad.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett certifikat som du kan ansöka om att få gratis när du producerar förnybar energi. Du ansöker om ett elcertifikat hos Energimyndigheten. De som producerar förnybar energi kan få ett elcertifikat för varje producerad megawattimme (MWh). Det finns ett litet värde i elcertifikaten som ligger runt 15 öre/ kWh, men värdet kan variera beroende på efterfrågan på marknaden. Anledningen till varför det finns elcertifikat är för att belöna de som producerar el genom förnybar energi genom sol, vind, vatten och biobränsle. Du kan sälja dina elcertifikat till någon som har en kvotpliktig verksamhet, det kan till exempel vara ett företag som producerar icke förnybar energi som behöver täcka upp sin kvot.

Hur mycket kan jag tjäna på min solanläggning?

Med hjälp av våra duktiga projektledare så kan du få en uppskattning av hur mycket pengar du kan tjäna på din solanläggning.