Energibyggnader

Solcellsbidrag 2023 – Hur fungerar det nya gröna avdraget

Solceller Alvdalen

År 2023 den 1 Januari så höjdes avdraget för grön teknik till 19,40 procent av totalkostnaden. Om du installerar solceller så får du göra ett skatteavdrag på 19,40 procent som funkar på ett liknande sätt som ROT-avdraget. Avdraget gäller både material och arbetskostnad för installation av solceller.

Vad är det gröna avdraget för solceller?
Solceller är en viktig del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Det gröna avdraget, eller ”Skattereduktionen för grön teknik” som det heter, är ett skatteavdrag som ska motivera privatpersoner att installera solceller genom att göra det mer fördelaktigt ekonomiskt för dem.

Hur fungerar det nya solcellsbidraget?
Det nya gröna avdraget utgår ifrån den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatperson som installerar grön teknik kan dra av en del av kostnaden direkt på fakturan till företaget som utför installationen. Motsvarande belopp som du får i skattelättnad betalas ut till företaget som utför installationen.

Hur stort är det gröna avdraget i verkligheten?
Skatteverket utgår ifrån en schablon där material och arbete ses som 97 procent av totalkostnaden för en installation. Det innebär att avdraget på 20 procent räknas på 97 procent av kostnaden och då blir skatteavdraget 19,4 procent av totalkostnaden.

Vad är det gröna skatteavdraget för laddbox och batterier?
Det gröna skatteavdraget för laddbox och batterier är ännu mer jämfört med avdraget för solceller. Där kan du dra av 48,5 procent av kostnaden för material, batteri, växelriktare och laddbox.

Gäller det gröna avdraget för material jag köper in själv?
Nej. Enligt Skatteverket gäller skattereduktionen för grön teknik bara på materialet om du köper det från samma företag som utför installationen. Du kan få avdrag för grön teknik i alla fall, men då enbart på arbetskostnaden.

Kan jag få skattereduktion om jag bygger ett nytt hus med solceller?
Ja, enligt Skatteverket kan du använda avdraget om byggnaden ägs av dig och som när den är färdigställd räknas som småhus eller ägarlägenhet.