Energibyggnader

Solcells Guide för hur det går till från beställning till driftsatt anläggning

Solceller för bostadshus i Dalarna

Vi har tagit fram en solcellsguide som hjälper dig att förstå processen när du köper solceller från oss. Vi är en helhetsleverantör som hjälper våra kunder från offert tills produktionen är i drift. Vi har erfarna medarbetare som hjälper våra kunder på bästa möjliga sätt och besvarar alla kundens frågor och ger kunderna all information som behövs för att de ska känna sig trygga.

1. Boka tid för hembesök
Första steget efter att du som kund har kontaktat oss på kontaktformuläret, är att en av våra projektledare ringer upp dig för att diskutera vilka tjänster som du är intresserade av att vi hjälper dig med. Projektledaren tittar närmare på ditt behov och bokar sedan in ett möte för att besöka dig hemma hos dig och titta närmare på dina förutsättningar för fastigheten.


2. Vi kommer hem till dig
Andra steget är att vi kommer hem till dig och tittar närmare på din fastighet och ditt tak för att se om du har ett bra tak att montera solceller på. Vår projektledare tar fram en offert med fast pris och tidsplan utifrån dina önskemål. Projektledaren går igenom projekteringen och offerten tillsammans med dig och sedan skickar vår projektledare över offerten digitalt till dig som behöver godkännas med BankID av dig innan vi kan gå vidare med att beställa material för ditt projekt.


3. Installation av solceller
Steg tre är att vi börjar med installationen av dina solceller när materialet har anlänt till din fastighet. Materialet levereras vanligtvis efter 6-10 veckor från det datum som du har signerat avtalet och betalat förskottsfakturan. Efter att materialet har anlänt så tar installationen cirka 1-2 dagar beroende på arbetets omfattning. Montörerna funktionstestar din anläggning för att dubbelkolla så att allt är kopplat rätt innan de åker därifrån.


4. Solcellerna är redo för att driftsättas
Det sista steget är att vår elektriker besöker dig och kontrollerar så att allt stämmer och allt ser bra ut. Elektrikern konfigurerar och kopplar in din anläggning så att den är redo att driftsättas så fort du fått ett godkännande från din nätägare. Det är vi som färdig anmäler din anläggning till din nätägare. När du har fått nätägarens godkännande så är det bara att starta din anläggning med ett knapptryck och sedan ska din anläggning producera solel och du kan följa all produktion på appen. Om det skulle uppstå några problem så har vi medarbetare som hjälper dig direkt.

Om du inte redan har kontaktat oss så gör det nu direkt och missa inte en gratis konsultation.