Energibyggnader

Hur fungerar solceller på vintern?

Solceller

Sverige är ett bra land för solceller även om det är väldigt kallt och mindre soltimmar på vintern. På sommaren producerar man vanligtvis ett överskott av solel som man kan sälja för en kostnad. Med samma kostnad kan man sedan på vintern köpa el när solcellerna inte producerar tillräckligt mycket solel.

Vad händer om det är snö på solcellerna?
Om solcellerna täcks av snö så blir det svårt för solcellerna att absorbera solljus och producera el. Man kan försiktigt borsta bort snön på ett sätt som inte skadar solpanelerna.
Solceller är vanligtvis installerade på ett lutande tak och då glider vanligtvis snön av solcellerna när det blir för mycket snölaster på solpanelerna. Om man har ett plattak så är det viktigt att man han service gångar så att man enkelt kan gå runt panelerna och borsta bort snö om det samlas för mycket snö på taket. Det är extra viktigt att tänka på det vid installations av solceller för en bostadsrättförening eller ett företag med platt tak. 

Innan du går upp på taket, så tänk på att det kan vara väldigt halt särskilt på vintern. Det är därför viktigt att man tänker på taksäkerheten och använder sig av sele vid tillfälligt arbete på taket.

Påverkar det kalla klimatet på vintern solcellerna negativt?
Även om det är vinter så fungerar dina solceller bra i ett kallt klimat, eftersom att spänningen ökar när det är kallt och det är bra för din produktion av solel. Solcellerna trivs bättre i ett kallt klimat jämfört med ett varmt klimat, eftersom solcellernas elproduktion försämras med cirka 0.4 grader per celsius när temperaturen är högre än 25 grader celsius. Det som är negativt med solceller på vintern är att man har mindre soltimmar och att solcellerna kan täckas av snö. Dagens solceller behöver inte direkt solljus för att kunna producera solel, de kan fortfarande absorbera solljus även om det är molnigt ute. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om dina solceller.