Energibyggnader

Ta hand om dina solceller

Ta hand om dina solceller

Det är inte så mycket underhåll när man äger en solcellsanläggning, det mesta fungerar helt av sig själv utan att du behöver göra något. Den enda gången som du behöver göra något är om något ser konstigt ut, till exempel om dina solpaneler är täckta med smuts eller om något har gått sönder. På vintern fungerar vanligtvis dina solpaneler lika bra som sommaren, men skillnaden är att du har färre soltimmar på vintern eftersom att solen går upp senare och ner tidigare. Du behöver inte vara orolig om det ligger en massa snö på dina paneler eftersom snön oftast glider av panelerna om panelerna har en lutning.

Rengöring av solceller

De flesta solcells ägare i Sverige behöver inte rengöra sina solceller, eftersom att de rengörs naturligt genom att det regnar på dem. Om du däremot bor i närheten av en massa träd eller en motorväg så kan dina solpaneler bli smutsiga av pollen, löv eller damm och då kan det vara bra att rengöra dina solpaneler varsamt.

Om det endast är lite smuts på dina paneler så är det inget som påverkar avsevärt, vilket du vanligtvis kan se på din app där du har möjlighet att titta närmare på din produktion. Om du däremot har mycket smuts på dina paneler så kommer du att få en mindre produktion. Om du har mycket snö som täcker panelerna så brukar de vanligtvis glida av efter några dygn. Har du lite snö på panelerna, mindre än 1 cm så kan strålningarna från solen fortfarande tränga igenom snön och dina solceller fungerar utan några problem.

Det är inte bra att rengöra sina solceller själv om man aldrig har gjort det tidigare eller om man inte riktigt vet hur man ska göra. Det finns olika regler om hur man får vistas på ett tak och glöm inte att det finns en fallrisk. Om det är så att du ändå vill rengöra dina paneler på egen hand, så är det viktigt att du läser igenom produktbladen och instruktionerna som gäller för dina solpaneler, så att de rengörs på ett korrekt sätt.

När vi monterar dina paneler så får du information från våra installatörer om hur du ska ta hand om panelerna och vad du behöver tänka på gällande underhåll av solceller. Ett vanligt misstag är att tvätta panelerna med kallt vatten på varma solpaneler. Det kalla vattnet kan orsaka sprickor i glaset på solcellerna vilket kan leda till att solpanelerna slutar att fungera. Det finns företag som kan hjälpa dig med att underhålla dina solpaneler och rengöra dem när det behövs.

Vad är livslängden på solceller?

Den estimerade livslängden på solceller är 30 år och livslängden beror på klimatet och skicket på taket. Det är viktigt att solcellerna monteras på ett tak som är bra och kan vara i ett bra skick minst lika länge som solcellerna. Växelriktare har inte lika lång livslängd som solceller och de behöver vanligtvis bytas ut efter 15 år. Vi på Energibyggnader har långa garantier på både installationen och produkterna som finns i din solcellsanläggning.

Hur fungerar solceller i Sverige?

Sverige har ett bra klimat för solceller. Experter har estimerat att om det är för varmt så kan solcellerna tappa sin produktion med ca 0.5 % för varje grad som är över 25 grader celsius. I Sverige har vi ett perfekt klimat för solceller, vi har många soltimmar på sommaren som medför att vi får ett överskott av solel som vi kan sälja på sommaren och köpa tillbaka på vintern.
På vintern så ser det lite annorlunda ut i Sverige, solen står lägre vilket medför att infallsvinkeln blir sämre och även produktionen av solel. Det är även färre soltimmar på vintern som påverkar produktionen av solel. Trots att det är vinter och det snöar fungerar fortfarande solcellerna rätt så bra eftersom att de kan absorbera solljus även om det är molnigt eller om det ligger lite snö ovanpå solcellerna. Om det är mer än 1 cm snö på solpanelerna så kommer inte solcellerna absorbera solljuset och därför är det bra att ha en lutning på solpanelerna så att snön enkelt kan glida av.

Vad har jag för garantier och försäkringar gällande solcellerna?

Många företag har långa garantier på sina produkter och installationer, men det kan skilja sig från företag till företag. Det är därför viktigt att jämföra olika företag med varandra för att se vilket företag som erbjuder de bästa garantierna för just din solcellsanläggning.

Vi på Energibyggnader använder oss av bra produkter från välkända företag som har bra kvalité på sina solpaneler, växelriktare, batterier, laddboxar och montagematerial. Om du har beställt en solcellsanläggning från oss och den inte fungerar som den ska, så har vi långa garantier på våra produkter. Läs mer om våra garantier.